สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา นำตู้ positive pressure ชนิดเคลื่อนที่ มาใช้งานตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สคร.12 สงขลา นำตู้ positive pressure ชนิดเคลื่อนที่ มาใช้งานตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา นำโดยนายแพทย์ภูโมกข์ อัมพวา     รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เริ่มงานการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยตู้ positive pressure ชนิดเคลื่อนที่ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา และเตรียมนำไปใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในพื้นที่เขต 12 ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook  : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (https://www.facebook.com/dpc12/)

 


ข่าวสารอื่นๆ