สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนโลก ตำแหน่งผู้ประสานโครงการด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลด้านเอชไอวี สอบข้อเขียน วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนโลก ตำแหน่งผู้ประสานโครงการด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลด้านเอชไอวี สอบข้อเขียน วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ