สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนโลกด้านเอดส์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนโลกด้านเอดส์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ