สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ในวันที่ 14 กันยายน 2563

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ในวันที่ 14 กันยายน 2563

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ