สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวโครงการกองทุนโลกด้านเอดส์ฯ ตำแหน่งผู้ประสานโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวโครงการกองทุนโลกด้านเอดส์ฯ ตำแหน่งผู้ประสานโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ