สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 21-27 เมษายน 2564 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่  21-27 เมษายน 2564 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) 

ดาวน์โหลดเอกสาร  >> ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสาร  >> ใบสมัคร


ข่าวสารอื่นๆ