สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาผลไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ประจำปี 2564

สคร.12 สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาผลไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ประจำปี 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา โดยนางสาวพัชนี นัคราหัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาผลไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ พระอนุสาวรีย์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ บนเขาน้อย อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


ข่าวสารอื่นๆ