สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม>> ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

*** หมายเหตุ: ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตัวตามมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า 1-2  เมตร  สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าอาคารสนามสอบ และหลีกเลี่ยงการพูดคุยกันโดยไม่มีความจำเป็น ***


ข่าวสารอื่นๆ