สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ