สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา ชวน ปชช.วัดความดันตัวเอง เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก ชี้ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หากติดเชื้อโควิด 19 เสี่ยงป่วยรุนแรงกว่าคนปกติ

สคร.12 สงขลา ชวน ปชช.วัดความดันตัวเอง เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก

ชี้ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หากติดเชื้อโควิด 19 เสี่ยงป่วยรุนแรงกว่าคนปกติ

วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค  ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนภายใต้ประเด็นรณรงค์ของปี 2564 คือ “Measure Your Blood   Pressure Control It, Live Longer: ความดันต้องวัด ควบคุมให้ดี ชีวิยืนยาว เพื่อให้ประชาชนได้ วัดความดันโลหิตเป็นประจำ และได้ทราบค่าความดันโลหิตของตนเอง ไปจนถึงการควบคุมระดับความดัน โลหิตให้เหมาะสมอยู่เสมอ        

นายแพทย์เฉลิมพล  โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา   กล่าวว่า เนื่องด้วยขณะนี้ เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ไม่แตกต่างจากผู้ที่ไม่เป็นโรคความดันโรคหิตสูง แต่หากเกิดการติดเชื้อ อาจมี  อาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากกว่าคนปกติ และมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง ร้อยละ 73 (ข้อมูลการเสียชีวิต โรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2564 โดยศูนย์ข้อมูล covid-19 กรมประชาสัมพันธ์) ดังนั้น ขอเน้นย้ำผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  ให้สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงร่วมกิจกรรมกลุ่ม เว้นระยะห่าง 2 เมตร ล้างมือบ่อย ๆ แยกสำรับอาหาร และของใช้ส่วนตัว รับประทานอาหารที่ปรุงสุก หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ควบคุมระดับความดันโลหิตให้เหมาะสมอยู่เสมอ ตรวจเช็คยาความดันโลหิตให้เพียงพอ กรณีอยู่บ้านคนเดียวควรมีเบอร์ติดต่อแพทย์และผู้ให้การช่วยเหลือ หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ เจ็บคอ   ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว การรับกลิ่นหรือรับรสเปลี่ยนไป ผื่นขึ้น ตาแดง ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที     

สำหรับการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 นั้น กรณีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตัวบนมากกว่า 180 มิลลิเมตรปรอท ให้งดการรับวัคซีน และการรับวัคซีนอาจจะทำให้ผู้ป่วยบางรายมีระดับความดันโลหิตสูงขึ้นชั่วคราวได้

โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อ ที่มีสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมสุขภาพ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสามารถป้องกันได้ง่าย ๆ โดยลดการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มและไม่เติมเครื่องปรุงที่มีรสเค็มเพิ่ม ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่เครียด พักผ่อนให้เพียงพอ

งดหรือลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ที่สำคัญจะต้องวัดความดันโลหิตเป็นประจำ  เพื่อให้รู้ค่าความดันโลหิตของตัวเอง หากพบว่าค่าความดันผิดปกติ ให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง สามารถโทรศัพท์  สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422    

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ