สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ