สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  12 จังหวัดสงขลา


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการเงินและบัญชีและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ