สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนโลกด้านมาลาเรีย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนโลกด้านมาลาเรีย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ