สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา เตือนหน้าฝนระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันได้


ข่าวสารอื่นๆ