สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่่สอบ

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพือจัดจ้างเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับเลือกสรร ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ