สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีประวัติผู้สูบบุหรี่ มีความเสี่ยงมากกว่า ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 14 เท่า


อื่นๆ