สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

5 ข้อการทำความสะอาดสถานที่ให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019


อื่นๆ