สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ไทยชนะ แพลตฟอร์มช่วยรับมือ COVID-19

แพลตฟอร์มไทยชนะ ช่วยรับมือ COVID-19

 สามารถอ่านคู่มือการลงทะเบียนสำหรับสถานประกอบการเพิ่มเติมได้ที่
 https://bit.ly/3c0zVKp การลงทะเบียนสำหรับร้านค้า


ข่าวสารอื่นๆ