สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ผอ.สคร.12 สงขลา ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนสอดส่องผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ เช็คชื่อไทยชนะ+หมอชนะ”

ผอ.สคร.12 สงขลา นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนสอดส่องผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ เช็คชื่อไทยชนะ+หมอชนะ”
 


ข่าวสารอื่นๆ