สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

วันวัณโรคสากล ประจำปี 2565 World TB day 2022. INVEST TO END TB. SAVE LIVES “ร่วมพลัง ต่อชีวิต เพื่อภารกิจยุติวัณโรค”

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ