สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

แนวทางการทำความสะอาดเพื้อป้องกันเชื้อ COVID-19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะนำการเลือกใช้สารทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อในการทำความสะอาดเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019


ข่าวสารอื่นๆ