สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ พอเพียง วินัย สุจริย จิตอาสา โดยใช้โมเดล STRONG

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 2 พิษณุโลก นำโดยนางสาวพรสุราง ราชภัคดี รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ พอเพียง วินัย สุจริย จิตอาสา โดยใช้โมเดล STRONG ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ