สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

ทอดกฐินสามัคคี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 2 พิษณุโลก นำโดยดร.วิรัช  ประวันเตา รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดวาปีรัตนาราม ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562


ข่าวสารอื่นๆ