สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ