สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0420/1274
23 กรกฎาคม 2563
-
2563
-
-
40000
-
1
2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
บส 171/2563
23 กรกฎาคม 2563
-