สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0420.1/1303
30 กรกฎาคม 2563
-
2563
-
-
850
-
1
2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
สธ 0420/1835
30 กรกฎาคม 2563
-