สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องขอแจ้งให้ประชาชนทราบถึงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.1 จังหวัดกำแพงเพชร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ