สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
-
22 กุมภาพันธ์ 2564
-
2564
-
-
1
-
10
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
เงินอื่นๆ
ซื้อ
-
-

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ