สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ประกาศรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

ประกาศรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ