สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อคัดเลือก เพื่อรับย้าย/รับโอนมาปฏิบัติงานที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อคัดเลือก เพื่อรับย้าย/รับโอนมาปฏิบัติงานที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ