สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ