สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

29 กันยายน "วันหัวใจโลก" World Heart Day❤️❤️❤️ #ดูแลหัวใจของคุณเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง

29 กันยายน "วันหัวใจโลก"World Heart Day❤️❤️❤️#ดูแลหัวใจของคุณเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง

29 กันยายน วันหัวใจโลก
เพื่อให้เป็นวันสำคัญสากลที่ช่วยเตือนให้คนทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายของโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งนับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ และเป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกกว่า 17.5 ล้านคนต่อปี.
บุหรี่ ทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง สสส. เน้นย้ำการทำงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการลด ละ เลิกพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพอันเกิดจากการสูบบุหรี่
อ่านต่อที่...บุหรี่ทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง http://ssss.network/z0l2o


ข่าวสารอื่นๆ