สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุกลับเข้ารับราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุกลับเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1055 กลุ่มโรคติดต่อ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ