สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ฝึกปฎิบัติ การตรวจคัดกรองเบื้องต้น ด้วย Antigen Test Kit 21 ส.ค. 64

ฝึกปฎิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบการตรวจหาเชื้อโควิด-19 Antigen Test  Kit 21 ส.ค. 64


ข่าวสารอื่นๆ