สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

สคร.4 สระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง Community Isolation และโรงพยาบาลสนาม จังหวัดลพบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 สระบุรี) นำโดย นางกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล รอง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายวุฒิศักดิ์ รักเดช นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ และนางสาวรัฐกาญจน์ ยานะโส พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรค COVID -19 จ.ลพบุรี ประกอบด้วย 1) โรงพยาบาลสนาม ศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม วัดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ให้การรักษาพยาบาลแบบครบวงจร โดย care team จากโรงพยาบาลชัยบาดาล 2) Community Isolation วัดถ้ำเขาปรางค์ ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ให้การดูแลป่วย Step Down ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าสามารถจำหน่ายจากโรงพยาบาลสนามกลับมาพักรักษาตัวต่อจนครบกำหนด ซึ่งบริเวณนี้ยังมี Local Quarantine สำหรับแยกกักผู้สัมผัสเสี่ยงสูงด้วย และ 3) Community Isolation ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  พร้อมนี้ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรค และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุมชนที่ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคในชุมชน โดยได้รับทราบผลลัพธ์การดำเนินงาน  การบริหารจัดการ แนวปฏิบัติที่เป็นจุดเด่นสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบของจ.ลพบุรีได้ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ