สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1083 กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1083 กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ