สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

Infographic_ 29 ตุลาคม วันอัมพาตโลก

กรมควบคุมโรครณรงค์วันอัมพาตโลก 29  ต.ค. ภายใต้แนวคิด  "รู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง เสี้ยวนาทีมีค่าช่วยชีวิต"


ข่าวสารอื่นๆ