สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ผอ.สคร.5 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสังขละบุรี

แพทย์หญิงรพีพรรณ โพธิ์ทอง ผอ.สคร.5 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสังขละบุรี ณ ช่องเกษตร จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านฯ

 


ข่าวสารอื่นๆ