สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ผอ. สคร.5 ราชบุรี พร้อมคณะ ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

แพทย์หญิงรพีพรรณ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564

ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน(เชิงเขาแก่นจันทน์)

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 


ข่าวสารอื่นๆ