สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ผอ.สคร.5 ราชบุรี แพทย์หญิงรพีพรรณ โพธิ์ทอง นำประชุม Morning brief ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564

Morning brief ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564

เพราะสุขภาพของประชาชนทุกคนสำคัญสำหรับพวกเรา

อย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ????แล้วมาสู้ไปด้วยกันนะคะ

 


ข่าวสารอื่นๆ