สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

เฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง ประจำวัน ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จ.กาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ด่าน สคร.5 ราชบุรี ปฏิบัติหน้าที่ เฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง ประจำวัน ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จ.กาญจนบุรี


ข่าวสารอื่นๆ