สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการRRTTPR (Stop TB and AIDS through RRTTPR) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ