สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ปลอดภัย มีเว็บเดียวเท่านั้น !!! ลงทะเบียน Thailand Pass

ปลอดภัย มีเว็บเดียวเท่านั้น !!!
ลงทะเบียน Thailand Pass  tp.consular.go.th โดยท่านจะได้รับ QR Code ภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังลงทะเบียนเสร็จ ทั้งนี้ ไม่แนะนำให้ผู้ลงทะเบียนดำเนินการลงทะเบียนในเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Thailand Pass

Please be advised that the official website for Thailand Pass registration is tp.consular.go.th and that Thailand Pass takes 1-2 hours to process your application. Kindly refrain from registering on non-official websites as Thailand Pass could not be held responsible should you fail to receive your QR Code on time.

ที่มา : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


ข่าวสารอื่นๆ