สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

วัคซีนชนิดใดบ้าง? ที่จำเป็นสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

การฉีดวัคซีนให้กับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณแม่และลูกน้อยปลอดภัยจากการติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์และขณะคลอด

วัคซีนชนิดใดบ้าง? ที่จำเป็นสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ


ข่าวสารอื่นๆ