สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ พ.ร.บ. Envocc เกี่ยวกับ นายจ้าง / ผู้จ้างงาน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ พ.ร.บ. Envocc เกี่ยวกับ นายจ้าง / ผู้จ้างงาน ต้องแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง /ผู้รับงานไปทำที่บ้าน อย่างไร?

 


ข่าวสารอื่นๆ