สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

น่าห่วงเด็กเล็ก คุณพ่อคุณแม่ฝากลูกรักไว้กับหน้าจอเล็ก เด็กนิ่ง เด็กไม่ซน แต่มีผลร้ายกว่าที่คิด

น่าห่วงเด็กเล็ก ‼️ คุณพ่อคุณแม่ฝากลูกรักไว้กับหน้าจอเล็ก เด็กนิ่ง เด็กไม่ซน แต่มีผลร้ายกว่าที่คิด

ผลวิจัยทั่วโลกพบ “สื่อหน้าจอ-โทรศัพท์มือถือ” ทำลายสมองรุนแรง

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบทเรียนและนวัตกรรมการแก้ปัญหาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีของการเรียนออนไลน์ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พบว่าเด็กเข้าสู่ภาวะการเรียนรู้ถดถอย หรือ Learning Loss อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ความสูญเสียโอกาสที่จะได้สร้างพัฒนาการยิ่งซ้ำเติมให้เด็กยุคโควิด-19 กลายเป็น Lost Generation หลุดออกจากระบบการศึกษามากขึ้น ตอกย้ำชัดเจนถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างรุนแรง โดยโมเดล 3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม จึงเป็นทางรอดของประเทศไทยที่จะช่วยฟื้นคืนพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้สมวัยและเติบโตขึ้นอย่างมีความสุข โดยโมเดลดังกล่าวประกอบด้วย “3 เร่ง” คือ 1.เร่งกำหนด “การฟื้นฟูเด็กปฐมวัย เป็นวาระแห่งชาติ” เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเป็นไปทั้งระบบจนเกิดผล 2.เร่งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และสังคม 3.เร่งค้นหา เยียวยา และพัฒนาเด็กในภาวะเปราะบาง “3ลด” ได้แก่ 1.ลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง 2.ลดความเครียดคืนความสุขแก่เด็ก 3.ลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก “3 เพิ่ม” ได้แก่ 1.เพิ่มกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาการที่เสียไป โดยเฉพาะเพิ่มกิจกรรมทางกาย เพิ่มการอ่านนิทาน และเพิ่มการเล่น 2.เพิ่มสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 3.เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบนิเวศใกล้ตัวเด็ก ผ่านการเสริมพลังครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเครือข่ายชุมชน

ด้านนางสุภาวดี หาญเมธี ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารฯ กล่าวว่า บทบาทใหม่ของครูและผู้ปกครองต่อการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กนั้น วิธีการดูแลสุขภาพใจของเด็กเล็กในช่วงโควิด-19 การช่วยเหลือเด็กให้ก้าวข้ามภาวะสูญเสียทางการเรียนรู้ และการเลี้ยงลูกให้สอดคล้องกับบริบทสมัยใหม่ โดยเฉพาะการใช้สื่อหน้าจอหรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งงานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าทำลายสมองเด็กเล็กอย่างรุนแรง และห้ามใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า / ขวบอย่างเด็ดขาด จากนี้ คณะอนุกรรมการสื่อสารฯ และ สกศ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จะร่วมระดมกำลังจากทุกฝ่ายบูรณาการงานตามแนวทาง “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” เพื่อฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้ในระยะยาวประเทศจะไม่สูญเสียพลเมืองคุณภาพจากพัฒนาการที่สูญเสียไปของเด็กปฐมวัยแต่อย่างใด.

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #nnt #เด็ก

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

 


ข่าวสารอื่นๆ