สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

วัคซีนโควิด 19 ประจำปี ฉีดอย่างไร

????????วัคซีนโควิด 19 ประจำปี ฉีดอย่างไร????????

????ฉีดปีละ 1 เข็ม เริ่มปี 2566 เป็นต้นไป

????ฉีดตั้งแต่เดือนเมษายน ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน

????ฉีดห่างจากเข็มสุดท้าย หรือการติดเชื้อครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน

????ฉีดพร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยฉีดที่ต้นแขนคนละข้าง

????หากฉีดไม่พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะห่างกี่วันก็ได้

#วัคซีนโควิด

#กรมควบคุมโรค

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

 


ข่าวสารอื่นๆ