สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยา ในลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Initiative 3 Elimination : RAI3E) ปีที่ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ