สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

แนวทางการรับวัคซีนโปลิโอ สำหรับเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 พ.ค. 66

แนวทางการรับวัคซีนโปลิโอ สำหรับเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 พ.ค. 66

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ link ด้านล่างนี้ ...

https://shorturl.asia/q4bLv

#วัคซีนโปลิโอ

#กรมควบคุมโรค

อาจเป็นรูปภาพของ ‎ข้อความพูดว่า


ข่าวสารอื่นๆ