สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

กำจัดยุงลายในโรงแรม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทุกสัปดาห์

กำจัดยุงลายในโรงแรม

กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทุกสัปดาห์

????สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ link ด้านล่างนี้ ...

https://shorturl.asia/q4bLv

#ยุงลายเป็นพาหะนำโรค

#โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

#โรคไข้เลือดออก

#โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

#กรมควบคุมโรค

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ


ข่าวสารอื่นๆ